ANBI verslag 2019 Stichting Roefeldag Duiven :

De organisatie was ook in 2019 op tijd klaar met de voorbereidingen.
Het aantal inschrijvingen van kinderen was 10% minder dan vorige jaren maar er waren toch 830 kinderen die weer enthousiast klaar stonden voor de 26e Roefeldag . De reden van een wat lagere deelname lag o.a. aan de relatief late datum in juni , en andere evenementen gelijktijdig, dit ondanks de nauwgezette datumbepaling. Het aantal bedrijven dat hun deur opende was groter dan het vorige jaar t.w. : 130 .
De deelname van alle kinderen uit Duiven van groep 5 t/m 8 is gratis.

De Stichting had in 2019 een ontvangsten-saldo van 6860,- euro bijeengebracht door subsidie van de Gemeente Duiven en een bijdrage van de Lions Club en Rabobank .
Het balans-beginsaldo 2019 was 3082.- euro zodat er voldoende ruimte was voor de organisatie van de Roefeldag. Ook dit jaar deden weer sponsors mee met vertrekking van hun diensten ten behoeve van de Stichting.
De Roefeldag kostte de Stichting 5115,- euro bestaande uit de hoofdbestanddelen :
vervoer 2530.- organisatie en promotie 1870.- ,
bank verzekeringen en organisatiekosten 715.- .
Na aftrek van de uitgaven blijft een balans-saldo over voor de Roefeldag 2020 van 4830.- euro. Waarvan een reservering voor een Printer en uniforme-kleding van ca 500,- euro . Er zijn geen debiteuren of crediteuren.

Reserve en liquidatiesaldo : De stichting Roefeldag Duiven hanteert al jaren het beginsel dat een er een grote reserve moet zijn voor calamiteiten die zich kunnen voordoen bij een dergelijk grote en remote-organisatie. (450 bus/groeps-bewegingen 900 kinderen 120 bedrijven ,druk verkeer, vrijwilligers) .
Claims bij incidenten en ongevallen zijn maar voor een klein deel te verzekeren tegen aanvaardbare tarieven .
De uitsplitsing van kosten en baten zijn opvraagbaar bij de penningmeester na akkoord van het bestuur van de Stichting.

Namens bestuur; Penningmeester Stichting Roefeldag Duiven N .de Bruin .

Top