Van 1993 tot 2010 was Jantje Beton de initiator van de Roefeldag. De doelstelling was dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen zich op een goede en speelse manier te ontwikkelen.
In 2010 zijn de Roefelcomités zelfstandig gaan functioneren om dit initiatief te kunnen voortzetten. 

De Roefeldag biedt kinderen tal van positieve ervaringen die in hun latere beroepskeuze een stimulerende rol kunnen spelen. In de loop van de jaren is de Roefeldag dan ook uitgegroeid tot een succesvol en hooggewaardeerd project. Naast het plezier staan de oriëntatie op werk en toekomst voor kinderen centraal.
De grote diversiteit aan bedrijven maakt dit tot een uniek evenement binnen de regio, waarbij de bedrijven zich presenteren aan de jeugd en tevens naamsbekendheid genereren.

Roefeldag in Duiven

De Roefeldag is in 1993 in Duiven voor de eerste keer georganiseerd door Jos Thomassen, werkzaam bij de gemeente Duiven. De Roefeldag werd toen volledig bekostigd door de gemeente. Enkele jaren later werden hieraan vrijwilligers toegevoegd, die eind 1997 volledig zelfstandig zijn gaan functioneren onder de naam Roefelcomité Duiven.
Sinds die tijd wordt met behulp van een subsidie van de gemeente Duiven en bijdragen van diverse sponsoren de dag jaarlijks georganiseerd.
Op 15 maart 2016 is de keuze gemaakt om verder te gaan als Stichting Roefeldag Duiven met het Roefelcomité als werkgroep.

Top