Stichting Roefeldag Duiven Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.roefeldag-duiven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Roefeldag Duiven verwerkt uw en van uw kinderen onder 16 jaar persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
o Voor- en achternaam deelnemend kind
o Geslacht
o Geboortedatum
o Adresgegevens
o Telefoonnummer
o E-mailadres
o Groep-niveau onderwijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Roefeldag Duiven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en uw kind (gegevens van personen jonger dan 16 jaar).
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Roefeldag Duiven verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en het indelen en plannen van vervoer van de deelnemers op de Roefeldag.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Roefeldag Duiven neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Roefeldag Duiven) tussen zit. Stichting Roefeldag Duiven gebruikt de volgende computerprogramma's of -systeem: Website aanmelding (beveiligd) en een interne Acces-database, om de planning op de Roefeldag te realiseren, en direct te communiceren met direct betrokkenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Roefeldag Duiven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of naslag te hebben ingevolge van een af te handelen eventuele calamiteit. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens  Bewaartermijn na Roefeldag
Personalia , n.a.w. gegevens 1 jaar voor naslag
Directe communicatie gegevens 1 jaar voor naslag

Gegevens op de server van de webhost worden na de Roefeldag verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Roefeldag Duiven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Roefeldag Duiven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Stichting Roefeldag Duiven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Roefeldag Duiven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone) de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zijn dan zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting Roefeldag Duiven Duiven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Roefeldag Duiven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Top