In de loop der jaren is onze Roefeldag uitgegroeid tot een succesvol en zeer gewaardeerd project. De Roefeldag biedt kinderen tal van positieve ervaringen die in hun latere beroepskeuze een stimulerende rol kunnen spelen. Naast het plezier staat de oriëntatie op werk en toekomst voor kinderen op deze dag centraal.
De grote diversiteit aan bedrijven maakt dit tot een uniek evenement binnen de regio. Deelnemende bedrijven kunnen zich presenteren aan de jeugd en tevens naamsbekendheid genereren.

Roefelen: waar, wie en hoe?

Waar?  De activiteiten vinden plaats in bedrijven in en rondom de gemeente Duiven, Westervoort en in enkele Zevenaarse bedrijven en instellingen.

Wie?  Alle kinderen uit de basisschool-groepen 6 t/m 8 (en facultatief groep 5) in de leeftijd van ongeveer 8 t/m 11 jaar die in Duiven naar school gaan en/of de kinderen woonachtig in deze gemeente en schoolgaand elders mogen zich opgeven. 

Hoe?  De opzet is dat kinderen een kijkje gaan nemen bij tenminste 2 en maximaal 3 bedrijven. Een groepje van maximaal 6 kinderen wordt begeleid door een door hen opgegeven volwassen vrijwilliger. Bedrijven hebben de mogelijkheid om één of meer tijdblokken van 45 minuten kinderen in het bedrijf te ontvangen. Daarbij is het ook mogelijk meerdere groepen per tijdblok in te plannen.

De tijdsduur van één Roefelbezoek is ca. 45 minuten + 15 minuten rijtijd. Het vervoer van de kinderen vindt zoveel mogelijk per 8-personenbusjes plaats, tenzij de afstand naar een bedrijf te lopen is.

Wat doen de bedrijven en wat wordt verwacht ?

Het is voor een kind geweldig om tijdens de Roefeldag een beroep uit te oefenen in de wereld van volwassenen. Uw bedrijf of instelling kan daar een steentje aan bijdragen door een Roefelplaats te zijn voor groepjes kinderen.

Het is de bedoeling dat het bedrijf of de instelling uitleg geeft over het bedrijf en de beroepen. Bijvoorbeeld vertellen wat je daarvoor allemaal moet kunnen of moet leren en waar dat mogelijk is. 
Ook is het speciaal om de kinderen te laten “meewerken”.  Ze mogen het dan zelf doen! Daar leren kinderen veel van en ze vinden het meestal ook érg leuk!

Leuk voor de kinderen, maar ook leuk voor u! De Roefeldag biedt de kinderen tal van positieve ervaringen die in hun latere beroepskeuze een stimulerende rol kunnen spelen. Het biedt u de kans om uw organisatie te presenteren en informatie over te dragen. U kunt betrokkenheid tonen naar uw werknemers, maar ook naar (potentiële) klanten. En het kan een verrassing zijn om uw eigen bedrijf eens door kinderogen te zien.

Publiciteit die u mag verwachten

Publicitair plaatsen wij regelmatig informatie in de DuivenPost en andere huis-aan-huisbladen en, indien mogelijk, vermelden we deelnemende bedrijven in een bedankadvertentie. In 2011 zijn wij gestart met het uitbrengen van een Roefelkrant. Hierin komen bedrijven en kinderen aan het woord en worden alle deelnemende bedrijven van het voorgaande jaar vermeld. Deze Roefelkrant wordt in een oplage van 2000 stuks aan de kinderen en bedrijven verstrekt. Ook worden de deelnemende bedrijven, relaties en sponsoren, zodra bekend, op de website, sociale media en banners vermeld.

Wat doen we voor onze sponsoren?

Indien u bereid bent onze Roefeldag te sponsoren, kunt u hier natuurlijk wat voor terug verwachten:

  • Uw logo wordt op de website van de Roefeldag Duiven getoond.
  • U krijgt een vermelding in de Roefelkrant (oplage 2000).
  • Uw logo komt in veel Roefeldag-uitingen terug.
  • In advertenties in regiobladen komt een blok met de sponsoren.
  • Afhankelijk van uw deelname komt uw naam op de banners voor.
  • Er zijn (beperkte) mogelijkheden om uw logo in de vertrek- en aankomstlocatie te tonen. 
  • We verstrekken een goodiebag -een tasje met inhoud- aan alle deelnemende kinderen. U kunt hiervan ook gebruik maken.

 

 

Top