De Roefeldag biedt de kinderen tal van positieve ervaringen die in hun latere beroepskeuze een stimulerende rol kunnen spelen. In de loop van de jaren is de Roefeldag dan ook uitgegroeid tot een succesvol en hoog gewaardeerd project. Naast het plezier staan de oriëntatie op werk en toekomst voor kinderen centraal. De grote diversiteit aan bedrijven maakt dit tot een uniek evenement binnen de regio, waarbij de bedrijven zich presenteren aan de jeugd en tevens naamsbekendheid genereren.

Roefelen waar wie en hoe?

Waar? :De activiteiten vinden plaats in bedrijven in en rondom de gemeente Duiven, Westervoort en in enkele Zevenaarse bedrijven en instellingen.

Wie ? : Alle kinderen uit de basisschool-groepen 6 t/m 8 (en facultatief groep 5) in de leeftijd van ± 8 t/m ± 11 jaar die in Duiven naar school gaan en/of de kinderen woonachtig in deze gemeente en schoolgaand elders mogen zich opgeven. 

Hoe? : De opzet is dat kinderen een kijkje gaan nemen bij tenminste 2 en maximaal 3 bedrijven. Een groepje van maximaal 6 kinderen wordt begeleid door een door hen opgegeven volwassen vrijwilliger. Bedrijven hebben de mogelijkheid om één of meer tijdblokken van 45 minuten kinderen in het bedrijf te ontvangen. Daarbij is het ook mogelijk meerdere groepen per tijdblok in te plannen.

De tijdsduur van één Roefelbezoek is ca. 45 minuten + 15 minuten rijtijd Het vervoer van de kinderen vindt zoveel mogelijk per 8 personenbusjes plaats tenzij de afstand naar een bedrijf te lopen is.

Wat doen de bedrijven wat wordt verwacht ?

Het is voor een kind geweldig om tijdens de Roefeldag een beroep uit te oefenen in de wereld van volwassenen. Uw bedrijf of instelling kan daar een steentje aan bijdragen door een Roefelplaats te zijn voor groepjes kinderen.

Het is de bedoeling dat het bedrijf of de instelling uitleg geeft over het bedrijf/beroep en wat je daarvoor allemaal moet kunnen of moet leren en daar waar dat mogelijk is, de kinderen laat “meewerken” ze mogen even het zelf doen!

Leuk voor de kinderen, maar ook leuk voor u! De Roefeldag biedt de kinderen tal van positieve ervaringen die in hun latere beroepskeuze een stimulerende rol kunnen spelen. Het biedt u de kans om uw organisatie te presenteren en informatie over te dragen, betrokkenheid te tonen naar uw werknemers maar ook naar (potentiële) klanten. En het kan een verrassing zijn om uw eigen bedrijf eens door kinderogen te zien.

Publiciteit die u mag verwachten

Publicitair plaatsen wij regelmatig informatie in de DuivenPost , MKB-magazine en is het tot nu toe gelukt om alle deelnemende bedrijven in Roefeladvertenties o.a. de bedankadvertentie te vermelden. In 2011 zijn wij gestart met het uitbrengen van een Roefelkrant. Hierin komen bedrijven en kinderen aan het woord en worden alle deelnemende bedrijven van het voorgaande jaar vermeld. Deze Roefelkrant wordt in een oplage van 2000 stuks aan de kinderen, bedrijven en binnen de MKB organisatie verstrekt. Ook worden de deelnemende bedrijven, relaties en sponsoren, zodra bekend, op de website en facebook en banners vermeld.

Wat doen we voor onze sponsoren?

Indien u bereid bent onze Roefeldag te sponsoren kunt u hier natuurlijk wat voor terug verwachten:

  • Uw logo wordt op de website van de Roefeldag Duiven getoond.
  • U krijgt een vermelding in de Roefelkrant oplage 2000
  • Uw logo komt in veel Roefeldag-uitingen terug.
  • In advertenties van regiobladen komt een blok met de sponsoren.
  • Afhankelijk van uw deelname komt uw naam op de banners voor.
  • Er zijn (beperkte) mogelijkheden om uw logo in de vertrek- en aankomst-locatie te tonen .
  • We verstrekken aan alle deelnemende kinderen een goody-bag -een tasje met inhoud- u kunt hier ook gebruik van maken.

 

 

Top