Toegankelijkheid

Skip to main content
Voorwaarden deelname
Uncategorised

Voorwaarden voor ouders/begeleiders:

 1. De stichting verzoekt u erop toe te zien dat de kinderen geen dingen doen die voor henzelf en/of anderen gevaar op kunnen leveren.
 2. Als u of kinderen uit uw groep onverhoopt schade toebrengen aan eigendommen van anderen meld dit dan aan de betrokkene en bij terugkeer aan het meldpunt in de Samen op Weg Kapel.
 3. Tijdens de Roefeldag worden foto's gemaakt voor publicatie op onze website , Facebook, Roefelkrant en externe media. Als u er bezwaar tegen heeft dat de stichting één of meer foto’s van uw kind of van uzelf publiceert op één of meer van de genoemde media, wilt u dat dan melden aan het Roefel comité bij de inschrijving, met vermelding van roefelnummer en naam.
 4. Stichting Roefeldag Duiven vraagt u erop toe zien dat de kinderen, wanneer zij geld bij zich hebben, geen aankopen doen.
 5. Het in winkels, busjes en/of op straat achterlaten van afval is niet toegestaan.

Spelregels voor de deelnemers aan de Roefeldag:

 1. Als je mee doet is dat je eigen risico. Stichting Roefeldag Duiven is niet aansprakelijk als er per ongeluk wat met je gebeurt. Dit moeten jouw ouders ook weten geef dat door!
 2. Aanmelden doe je met een groepje van maximaal 6 kinderen uit jouw klas. Dat groepje moet je zelf samenstellen. Heb je dat groepje bij elkaar dan zoek je een volwassen begeleider (bv. ouder) die jullie op de Roefeldag begeleidt . Deze begeleider meldt de groep aan. Hij/zij doet dus de inschrijving voor alle kinderen in het groepje. Dit kan via het aanmeldformulier op deze website.
 3. Op de Roefeldag zelf ben je natuurlijk op tijd met jouw groepje en begeleider bij het verzamelpunt (SOW gebouw achter Gemeentehuis).
 4. Naar en van de bus en op de loopstukjes (van bedrijf naar bedrijf) is de begeleider de baas (veiligheid). In de bus is de chauffeur de baas; hij moet zonder afleiding veilig kunnen rijden. De begeleider is tijdens de rit verantwoordelijk voor het gedrag van de groep en de goede sfeer.
 5. In de bus wordt door de begeleider bepaald wie waar gaat zitten! De veiligheidsriemen worden direct en altijd om gedaan.
 6. In het bedrijf waar je binnen gaat, ben jij een gast dus moet de groep zich goed gedragen. De begeleider zal bij binnenkomst met de rondleider korte afspraken maken over wat wel en wat niet mag of kan in het bedrijf (bv vanwege veiligheid). De groep houdt zich daaraan.
 7. De begeleider kan met jullie afspreken dat binnen een bedrijf het gebruik van mobiele telefoons (app-en sms-en gamen, bellen) of games is verboden, met eventueel een uitzondering voor het maken van een foto. Als fotograferen in een bedrijf verboden is neemt de begeleider de telefoons tijdelijk in. De begeleider is hier de baas en de groep accepteert dat zonder mopperen.
 8. Je mag geen eten of drinken mee nemen naar of in een bedrijf.
 9. Na het bedrijfsbezoek wordt er weer snel ingestapt op aanwijzing van de begeleider.
 10. Er wordt geen rommel achtergelaten in de bus alleen in de plastic tas die daarvoor is meegenomen. In de bedrijven is achterlaten van rommel verboden.
 11. Als het bedrijf vindt dat jij/jouw groep je/zich heel erg misdragen kan dat betekenen dat de groep niet verder meer mee mogen doen met de Roefeldag. Jullie worden dan naar het verzamelpunt gebracht en kunnen van daar naar huis gaan.
 12. Als iedereen zich aan deze regels houdt wordt het weer een fantastische Roefeldag.